Project EthiopiË

Doelstelling

HELP EEN KINDEREN EN MOEDERS IN ETHIOPIË AAN EEN BETERE TOEKOMST

Sinds 1 september 2008 is Pastoor Kaleab (vroegere pastoor Kaleab) binnen onze parochie ” De goede Herder ” in Castricum
werkzaam . Kaleab is geboren en getogen in Ethiopië. De MOV groep van de parochie is een project gestart waarbij wij de allerarmste kinderen die wonen in het district in Addis Abeba waar Kaleab heeft gewoond een kans te geven om naar school te gaan. Voor dit project zijn wij op zoek naar mensen die een kind financieel willen adopteren gedurende 5 jaar.

Hoewel het onderwijs in Ethiopië gratis is, dienen ouders een jaarlijkse schoolbijdrage en een bijdrage aan het boekenfonds te betalen, maar ook voor hun kind een verplicht schooluniform te kopen. De kosten om een kind een jaar naar school te helpen bedragen € 40,-. Het zou prachtig zijn om vanuit Castricum deze kinderen een kans te geven om naar school te gaan, zodat zij een betere toekomst tegemoet gaan. Deze gelden worden overigens via familie van Kaleab en vertegenwoordigers van de lokale rooms-katholieke kerk beheerd en besteed.

. . HOE KUNT U EEN KIND HELPEN OM NAAR SCHOOL TE GAAN ? . . .
Door een kind gedurende zijn gehele schoolperiode te ondersteunen door middel van een financiële adoptie. Gedurende 5 jaar kunt u een kind financieel ondersteunen, zodat hij of zij naar school kan gaan en zo een betere toekomst tegemoet gaat.
Voor € 60,00 per jaar kunt u gedurende 5 jaar rechtstreeks hulp bieden aan een kind in Ethiopië. Een kind met een schoolopleiding heeft toekomst. Natuurlijk is het ook mogelijk zonder adoptieovereenkomst ons adoptieproject financieel te ondersteunen.

DE projecten

project 1
Onderwijs voor kinderen mogelijk maken. Ons adoptieproject voor duurzame ondersteuning.
project 2
Voor goed onderwijs is het ook belangrijk om goed eten. Daarom zorgen wij ook voor ontbijt en lunch pakketen

Wie zijn wij

Als kleine groep vrijwilligers van de parochie ‘de goede herder’ willen wij kinderen een betere toekomst geven in Ethiopië. Maar wie zijn wij als vrijwilligers nu eigenlijk?