Om onze projecten waar te kunnen maken hebben wij geld nodig. Daarvoor doen wij een beroep op U. Met uw steun gaan wij er een succes van maken.


Elke bijdrage is welkom. Als u een bedrag wilt overmaken dan is hiervoor onderstaande rekening beschikbaar:

RABObank: NL97RABO0311902294
t.n.v Parochie de Goede Herder
o.v.v. project Kaleab