Doelstelling

HELP EEN KIND AAN EEN BETERE TOEKOMST

Wat is de PROJECT-GROEP "Ethiopië"?

De project-groep “Kaleab”, onderdeel van het MOV-werk, is gevormd op initiatief van het bestuur van de r.k. parochie “De Goede Herder” te Castricum/Bakkum

Wat wil de PROJECT-GROEP "Ethiopië?

De project-groep “Kaleab” wil ondersteuning geven aan het ontwikkelingswerk van Ex pastoor Kaleab Masresha in Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië.

Waarom ondersteunen wij dit?

Het volgen van onderwijs is naar de mening van de project-groep een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige verbetering van d de Ethiopische bevolking.

Hoe wil willen wij dit ondersteunen?

Het houden van collectes in de parochiekerken;

het openstellen van de bankrekening: RABO 311902316  van de Parochie “De Goede Herder” t.a.v. “MOV-groep “Kaleab” voor incidentele giften;

Het houden van Evenementen en daar geld meer inzamelen.

Met wie willen wij dit bereiken?

De parochianen van de parochies van de regio Castricum/Bakkum, Heemskerk en Uitgeest;

niet-kerkelijke instellingen in deze regio’s,

de voetbalvereniging DEM uit Beverwijk onder de “Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië bij deze vereniging.

Waarom en hoe adoptie?

Voor € 40,00 per jaar kunnen de aanvullende kosten voor een lagere school leerling in Ethiopië bestreden worden. Gebleken is dat een extra bijdrage van €20,- voor voedsel voor de kinderen zeer wenselijk is.

Daarom wordt de mogelijkheid geopend een  schoolleerling te adopteren  ten bedrage van € 60,00 per jaar.